× Aangepast sportaanbod: In lijn met de maatregelen van de nationale overheid, en om verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, heeft Olympos momenteel een aangepast sportprogramma! Ga naar deze pagina om te zien wat het actuele aanbod is.  

Actuele informatie

BTW Vrijstelling voor sport.

Met ingang van 1 januari 2019 zijn vele sportdiensten, die zonder winstoogmerk worden geleverd, vrijgesteld van BTW. Dit komt door Europese regelgeving die vanaf dat moment ook van toepassing wordt op de Nederlandse situatie, en daarmee ook op Sportcentrum Olympos dat wordt beheerd door de Utrechtse Studenten Sportstichting Mesa Cosa (hierna Mesa Cosa)
 
Dat klinkt mooi: “Vrijgesteld van BTW”, maar dat is het niet. Sportorganisaties die geen winst beogen mogen namelijk ook geen BTW op hun inkopen meer verrekenen
Dat betekent dat de BTW op kosten van onderhoud, water & energie, freelance docenten, sportmaterialen, schoonmaak etc. niet meer in aftrek mogen worden gebracht en Mesa Cosa die dus niet terugkrijgt van de Belastingdienst. Dit betekent dat organisaties zoals Mesa Cosa/Olympos geconfronteerd worden met hogere kosten. 
 
Helaas zijn wij genoodzaakt een deel van die kostenstijging aan onze sporters en huurders door te belasten. Hierbij proberen we in het oog te houden dat de kostenstijging niet zodanig is dat we voor met name studenten en medewerkers duurder worden dan de 'markt' . Deze tariefsverhoging dekt echter niet de volledige kostenverhoging ten gevolge van de BTW-aanpassingen in de wet. We bestuderen nog welke opties er zijn om de negatieve gevolgen te minimaliseren.
 
Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwe tarieven en een aantal vragen en antwoorden.
 

Wat betekent dit voor de tarieven van de OlymPas? 

In het tarief van de OlymPas zat tot en met 31 december 2018  6% BTW, die per 1 januari 2019 vervalt. Een belangrijk deel van de kosten stijgt echter met 21%. Deze kostenstijgingen zijn geleidelijk doorbelast in de OlymPas. 

De volgende tarieven gelden per 1 augustus 2019:

 
Tarieven OlymPas

per 1/8/19

  jaar maand
Categorie A € 140 € 17,50
Categorie B € 270 € 27
Categorie C € 395 € 39,50
Categorie X € 355,50 € 35,55

 

Hoe gaat het met lopende OlymPassen?

Lopende abonnementen zijn gewoon geldig tot het einde van hun looptijd. Het moment van verlengen bepaalt het tarief voor de verlengingsperiode.
 

Maar de BTW stijgt toch van 6% naar 9%, hoe zit dat dan?

Dat is een samenloop van omstandigheden. Inderdaad stijgt het (lage) BTW-percentage op bijv. levensmiddelen, de kapper, etc. (dat vroeger ook voor sport gold) van 6% naar 9%. Voor commerciële aanbieders (zoals fitnesscentra) zal dat ook gelden. Maar voor niet- commerciële sportaanbieders (zoals verenigingen en stichtingen als Mesa Cosa) geldt dat niet; die worden “Vrijgesteld van BTW”.
 

Ik dacht dat het bedoeld was om sportdeelname te bevorderen?

Ja, dat is het doel van zowel de EU als van de Nederlandse overheid, maar feitelijk is het zo dat we in Nederland de BTW-wetgeving altijd in ons voordeel hebben kunnen gebruiken en dat voordeel valt nu weg. Dit geldt ook voor gemeenten en andere Universitaire sportcentra. 
Het is daarmee eerlijker geworden internationaal en voor de commerciële aanbieders tegenover maatschappelijke aanbieders (zoals sportverenigingen en Mesa Cosa), maar het pakt voor ons en onze sporters juist niet gunstig uit.
 

Waren er geen subsidies om de klap op te vangen?

Inderdaad, er zijn subsidies voor met name de aanschaf van sportmaterialen en vernieuwing van sportterreinen. Maar die subsidie is niet structureel (max 4 jaar) en de pot beperkt. We verwachten dan ook dat we in het eerste jaar wel wat subsidie kunnen verwerven, maar uiteindelijk zullen we het ook zonder dergelijke subsidies moeten stellen. Bovendien dekt die subsidie geen lopende kosten als docenten, schoonmaak, gas, water, licht en regulier onderhoud. 
 

Meer informatie?

Deel op:


Ga naar het overzicht van alle berichten.
Bel de sportdesk via
(030) 253 4471
© Olympos 2020
design by flow