Sportraad Utrecht

Sportraad Utrecht

De Sportraad Utrecht (SrU) is een zelfstandige koepelvereniging met drie hoofdtaken: het behartigen van belangen van studentensporters, het ondersteunen van de studentensportverenigingen en het faciliteren van studentensport in het algemeen. Haar leden zijn studentensporters en verenigingen aangesloten bij Sportcentrum Olympos.  

Belangenbehartiging
De SrU behartigt de belangen van de studentensporters door een spreekbuis te zijn naar de universiteit, hogeschool en gemeente. Dit doet de SrU door contact te onderhouden met de Utrechtse vakbond, andere sportraden in het land en de vergaderingen van Studentensport Nederland (SSN) bij te wonen. Daarnaast geeft de SrU gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur van de Utrechtse Studentensport Stichting Mesa Cosa (USS Mesa Cosa) en benoemt twee van de vijf bestuursleden van deze stichting. Op deze manier oefent de SrU invloed uit op de beslissingen aangaande het sportcentrum. 

Ondersteuning studentensportverenigingen (SSV’s)
De SrU ondersteunt de SSV’s door het verstrekken van subsidies, het aanbieden van workshops en trainingen en het houden van clustervergaderingen. De SrU verdeelt meerdere subsidies: de sportstimuleringssubsidie, organisatie- en deelnamesubsidies NSK en Michiels Gouden Voorzet, waarbij structurele verbeteringen worden aangedragen en gepresenteerd vanuit de SSV’s en beoordeeld door een jury. Gedurende het jaar organiseert de SrU ook workshops en trainingen over uiteenlopende onderwerpen voor SSV’s om structureel het kennisniveau bij verenigingen te verbeteren. Ten slotte houdt de SrU vergaderingen met de sportclusters om de SSV’s op de hoogte te houden van recente ontwikkelingen binnen de studentensport en om het contact te bevorderen binnen de clusters. 

Faciliteren van studentensport
Om Utrecht als studentensportstad te profileren, houdt de SrU  zich met de volgende evenementen bezig: de (Groot) Nederlandse Studenten kampioenschappen (G)NSK’s), de Batavierenrace en de sportmarkt tijdens de Utrechtse Introductie Tijd. We proberen te lobbyen om zoveel mogelijk (G)NSK’s naar Utrecht te halen. We regelen daarnaast de inschrijvingen en sturen afvaardigingen naar landelijke evenementen zoals de Batavierenrace en het GNSK. Vanaf dit jaar gaat de SrU zich ook meer bezighouden met de sportmarkt tijdens de UIT week.

De SrU bestaat uit vijf bestuursleden: de voorzitter, vice-voorzitter, secretaris, penningmeester en een commissaris evenementen. In totaal zijn er 30 SSV’s, die weer onder worden verdeeld in vijf clusters: infrastructuur, vecht en dans, veldsport, watersport en zaalsport.

Meer informatie
www.sportraadutrecht.nl 
Telefoon kantoor: (030) 253 1588
Post: Sportraad Utrecht, Uppsalalaan 3, 3584 CT Utrecht 

Of je kunt ons ook volgen via:
twitter: https://twitter.com/SR_Utrecht
facebook: http://facebook.com/sportraad.utrecht

Bel de sportdesk via
(030) 253 4471
© Olympos 2017
design by flow