Regeling Bedrijfsfitness concept

Regeling Bedrijfsfitness

UU-medewerkers kunnen óók nog gebruik maken van de Regeling Bedrijfsfitness. In het kader van het Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden* van de universiteit kunnen zij 'bronnen' (zoals verlof, salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering) belastingvrij inwisselen voor sporten die onder de regeling bedrijfsfitness vallen (zie hieronder). Hiervoor geldt géén maximumbedrag. Kijk voor meer informatie over de regeling, de voorwaarden en het declaratieformulier op de site van de universiteit onder 'Arbeidsvoorwaarden' of klik hier.

* Het Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden houdt in dat een UU-medewerker een 'bron' (zoals salaris, eindejaarsuitkering etc) belastingvrij kan inzetten voor een bepaald 'doel', waaronder dus ook sporten bij Olympos die onder de regeling bedrijfsfitness vallen. Wat is het voordeel? Stel je kiest bijvoorbeeld een fitnessabonnement voor een jaar (tarief B) van € 344,10 als 'doel' en zet daar vakantiegeld of eindejaarsuitkering ad € 344,10 (= 'bron') voor in. De UU betaalt je dan netto € 344,10 en verlaagt het brutoloon met dit bedrag. Je betaalt dus minder loon/inkomstenbelasting en dat is je voordeel. De hoogte van dit voordeel is afhankelijk van de hoogte van het (bijzonder) belastingtarief en is dus afhankelijk van de hoogte van het inkomen. Bij een modaal inkomen is de hoogte van het bijzonder tarief ong. 42%. Dus bij een fitnessabonnement voor een jaar is het voordeel in dat geval (42% van € 344,10 =) € 144,52. 

Kijk hier voor een overzicht van de sporten die onder de Regeling Bedrijfsfitness vallen!
Bel de sportdesk via
(030) 253 4471
© Olympos 2023
design by flow