Nodig bij inschrijving

Nodig bij inschrijving en tariefcategoriën (A, B, C en X) 

We hanteren verschillende tariefcategorieën (A, B, C en X). Hieronder zie je welke tariefcategorie voor jou van toepassing is en wat je bij de sportdesk moet tonen. Klik hier voor meer informatie over de tarieven van de OlymPas.

 

Universiteit Utrecht  
Studenten digitale collegekaart 2018/19 en legitimatiebewijs Categorie A
Medewerkers recente loonstrook en legitimatiebewijs Categorie B
Alumni Vriendenpas Utrechts Universiteitsfonds en legitimatiebewijs Categorie B
     
Hogeschool Utrecht  
Studenten (digitale) collegekaart 2018/19 Categorie A
Medewerkers recente loonstrook en legitimatiebewijs Categorie B
     
UMC Utrecht  
Medewerkers recente loonstrook en personeelspas Categorie B
Partners van medewerkers eigen legitimatiebewijs en legitimatiebewijs en recente loonstrook van partner Categorie B
Vrijwilligers ondertekende verklaring UMC* en legitimatiebewijs Categorie B
Partners van vrijwilligers ondertekende verklaring UMC* en legitimatiebewijs Categorie B
Gepensioneerden ondertekende verklaring UMC* en legitimatiebewijs Categorie B
     
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht  
Studenten collegekaart 2018/19 en legitimatiebewijs Categorie A
Medewerkers recente loonstrook en legitimatiebewijs Categorie B
     
Universiteit voor Humanistiek   
Studenten collegekaart en bewijs van inschrijving 2018/19 Categorie A
Medewerkers recente loonstrook en legitimatiebewijs Categorie B
     
Hubrecht Instituut  
Medewerkers  werkgeversverklaring** en legitimatiebewijs Categorie B****
     
Westerdijk Fungal Diversity Institute  
Medewerkers  werkgeversverklaring*** en legitimatiebewijs Categorie B****
     
Genmab*****    
Medewerkers recente loonstrook en legitimatiebewijs Categorie X*****
     
Overige universiteiten in Nederland  
Studenten bewijs van inschrijving 2018/19 en legitimatiebewijs Categorie A
     
HBO-instellingen aangesloten bij de Vereniging Hogescholen   
Studenten  collegekaart en bewijs van inschrijving 2018/19 Categorie B
     
Instellingen / bedrijven Utrecht Science Park (andere dan hierboven genoemd)  
Medewerkers  recente loonstrook en legitimatiebewijs Categorie X
     
Particulieren  
Overigen legitimatiebewijs Categorie C

 

*) Deze verklaring is op te vragen via e-mailadres: umcuit@umcutrecht.nl.
**) Deze is op te vragen via: personeelszaken@hubrecht.eu
***) Deze is op te vragen via: m.verweij@westerdijkinstitute.nl.
****) Bij aanschaf van een OlymPas voor minder dan zes maanden geldt tariefcategorie X (€ 34,20 per maand). Bij aanschaf van een OlymPas voor zes maanden of langer geldt tariefcategorie B (€ 26,00 per maand, of € 260 per jaar).
*****) Genmab-medewerkers betalen tarief X (= € 342) bij aanschaf van een jaarkaart bij Olympos, en kunnen vervolgens € 120 terugkrijgen van Genmab. Lever daarvoor einde jaar declaratieformulier + bewijs van betaling in bij Genmab.  In feite kost een jaarkaart voor medewerkers van Genmab daardoor dus € 222,- (omgerekend € 18,50 per maand).
 
Bel de sportdesk via
(030) 253 4471
© Olympos 2019
design by flow