Nodig bij inschrijving

Nodig bij inschrijving en tariefcategoriën (A, B, C en X) 

We hanteren verschillende tariefcategorieën (A, B, C en X). Hieronder zie je welke tariefcategorie voor jou van toepassing is en wat je bij de sportdesk moet tonen. Klik hier voor meer informatie over de tarieven van de OlymPas.

 

Universiteit Utrecht  
Studenten digitale collegekaart 2023/24 en legitimatiebewijs Categorie A
Medewerkers recente loonstrook en legitimatiebewijs Categorie B
Alumni Vriendenpas Utrechts Universiteitsfonds en legitimatiebewijs Categorie B
     
Hogeschool Utrecht  
Studenten (digitale) collegekaart 2023/24 Categorie A
Medewerkers recente loonstrook en legitimatiebewijs Categorie B
     
UMC Utrecht  
Medewerkers recente loonstrook en personeelspas Categorie B
Partners van medewerkers eigen legitimatiebewijs en legitimatiebewijs en recente loonstrook van partner Categorie B
Vrijwilligers ondertekende verklaring UMC* en legitimatiebewijs Categorie B
Partners van vrijwilligers ondertekende verklaring UMC* en legitimatiebewijs Categorie B
Gepensioneerden ondertekende verklaring UMC* en legitimatiebewijs Categorie B
     
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht  
Studenten collegekaart 2023/24 en legitimatiebewijs Categorie A
     
Universiteit voor Humanistiek   
Studenten collegekaart en bewijs van inschrijving 2023/24 Categorie A
Medewerkers recente loonstrook en legitimatiebewijs Categorie B
     
Hubrecht Instituut  
Medewerkers  werkgeversverklaring** en legitimatiebewijs Categorie B****
     
Westerdijk Fungal Diversity Institute  
Medewerkers  werkgeversverklaring*** en legitimatiebewijs Categorie B****
     
Genmab*****    
Medewerkers recente loonstrook en legitimatiebewijs Categorie X*****
 
GenDx******
Medewerkers
 
 ondertekende verklaring GenDx en legitimatiebewijs  Gratis ******
QVQ****** recente loonstrook en legitimatiebewijs Gratis ******
     
Overige universiteiten in Nederland (universiteiten aangesloten bij Universiteiten van Nederland, uitgezonderd de Open universiteit)  
Studenten bewijs van inschrijving 2023/24 en legitimatiebewijs Categorie A
     
ROC Midden Nederland    
Studenten (digitale) studentenkaart 2023/24 Categorie A
     
Grafisch Lyceum Utrecht    
Studenten digitale studentenkaart 2023/24 Categorie A
     
Nimeto    
Studenten bewijs van inschrijving 2023/24 / (digitale) studentenkaart Categorie A
     
MBO Utrecht    
Studenten bewijs van inschrijving 2023/24 / (digitale) studentenkaart Categorie A
     
HBO-instellingen aangesloten bij de Vereniging Hogescholen   
Studenten  collegekaart en bewijs van inschrijving 2023/24 Categorie B
     
Instellingen / bedrijven Utrecht Science Park (andere dan hierboven genoemd)  
Medewerkers  recente loonstrook en legitimatiebewijs Categorie X
     
Particulieren  
Overigen legitimatiebewijs Categorie C

 

*) Deze verklaring is op te vragen via e-mailadres: umcuit@umcutrecht.nl.
**) Deze is op te vragen via: HR@hubrecht.eu
***) Deze is op te vragen via: m.verweij@wi.knaw.nl.
****) Bij aanschaf van een OlymPas voor minder dan zes maanden geldt tariefcategorie X (€ 35,55 per maand). Bij aanschaf van een OlymPas voor zes maanden of langer geldt tariefcategorie B (€ 27,00 per maand, of € 270 per jaar).
*****)

******)
Genmab-medewerkers betalen tarief X (= € 355,50) bij aanschaf van een jaarkaart bij Olympos, en kunnen vervolgens € 120 terugkrijgen van Genmab. Lever daarvoor einde jaar declaratieformulier + bewijs van betaling in bij Genmab. In feite kost een jaarkaart voor medewerkers van Genmab daardoor dus € 235,50 (omgerekend € 19,65 per maand).
Medewerkers van GenDx en van QVQ vallen onder tariefcategorie X, maar hoeven niets te betalen omdat ze van hun werkgever een OlymPas jaarkaart cadeau krijgen.
 
 
Bel de sportdesk via
(030) 253 4471
© Olympos 2024
design by flow