Sportraad Utrecht

De Sportraad Utrecht (SrU) is een koepelorgaan voor de studentensporters met drie hoofdtaken: het behartigen van belangen van studentensporters, het ondersteunen van de studentensportverenigingen en het faciliteren van studentensport in het algemeen. Haar leden zijn studentensporters en verenigingen aangesloten bij Sportcentrum Olympos. De SrU bestaat uit zes bestuursleden: de voorzitter, secretaris, penningmeester, commissaris evenementen, commissaris sport en de commissaris extern. In totaal zijn er 30 SSV’s, die weer onder worden verdeeld in vijf clusters: SHOT, dans, veld, extern en zaal.

Belangenbehartiging

De SrU behartigt de belangen van de studentensporters door een spreekbuis te zijn naar externe partijen als bijvoorbeeld de universiteit, hogeschool en gemeente. Dit doet de SrU door contact te onderhouden met verschillende leden van deze partijen en de andere sportraden in het land en de vergaderingen van Studentensport Nederland (SSN) bij te wonen. Daarnaast geeft de SrU gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur van de Utrechtse Studentensport Stichting Mesa Cosa (USS Mesa Cosa) en benoemt twee van de vijf bestuursleden van deze stichting. Op deze manier oefent de SrU invloed uit op de beslissingen aangaande het sportcentrum en de studentensport.

Ondersteuning studentensportverenigingen (SSV’s)

De SrU ondersteunt de SSV’s door het verstrekken van subsidies, het aanbieden van workshops en trainingen en het houden van clustervergaderingen. De SrU verdeelt meerdere subsidies: de sportstimuleringssubsidie, organisatie- en deelnamesubsidies NSK, de subsidie beter besturen en USP Gouden Voorzet, waarbij structurele verbeteringen worden aangedragen en gepresenteerd vanuit de SSV’s en beoordeeld worden door een jury. Daarnaast verdeelt de Sportraad subsidies die aan de OlymPas verbonden zijn. Gedurende het jaar organiseert de SrU ook workshops en trainingen over uiteenlopende onderwerpen voor SSV’s om structureel het kennisniveau bij verenigingen te verbeteren. Ten slotte houdt de SrU vergaderingen met de sportclusters om de SSV’s op de hoogte te houden van recente ontwikkelingen binnen de studentensport en om het contact te bevorderen binnen de clusters. 

Faciliteren van studentensport

Om Utrecht als studentensportstad te profileren, houdt de SrU  zich met de volgende evenementen bezig: de Nederlandse Studenten kampioenschappen (NSK’s), het Groot Nederlands Studenten kampioenschap (GNSK), de Batavierenrace en de sportmarkt tijdens de Utrechtse Introductie Tijd. De SrU regelt daarnaast de inschrijvingen en stuurt afvaardigingen naar landelijke evenementen zoals de Batavierenrace en het GNSK.

Team Utrecht

De Sportraad Utrecht staat daarnaast voor Team Utrecht. Team Utrecht is het grootste studentensportteam in Nederland. Alle leden die lid zijn van één van de SSV's aangesloten bij de Sportraad vallen hieronder. Ook de individuele sporters op Olympos maken deel uit van Team Utrecht. Met Team Utrecht laten we zien dat we één sterke community zijn en samen opstaan voor de studentensport. Je kunt het vergelijken met Team NL tijdens de Olympische Spelen. Hoewel er sporters bij zijn uit allerlei verschillende disciplines vormen ze toch één team. Om dit uit te tstralen wordt er natuurlijk ook Team Utrecht merchandise verkocht! Je kunt een vest of pet bestellen via www.sportraadutrecht.nl.

Meer informatie

www.sportraadutrecht.nl
Telefoon kantoor: (030) 253 1588

Post: Sportraad Utrecht, Uppsalalaan 3, 3584 CT Utrecht 
Of je kunt ons ook volgen via:

Facebook: facebook.com/sportraad.utrecht
Instagram: instagram.com/sportraadutrecht
  instagram.com/team_utrecht