Sport Zorg

Begeleiding en advies

Op Sportcentrum Olympos vind je verschillende professionals en organisaties die je sport(medische) begeleiding en advies kunnen bieden bij het sporten, zoals je helpen je sportprestaties te verbeteren of goed te herstellen van een blessure. Met een geldige OlymPas of sportkaart van Olympos kun je gratis of met korting naar een consult! Ook houdt Sportraad Utrecht kantoor op Olympos; de Sportraad behartigt de belangen van studentsporters. Met hun expertise en netwerk dragen al deze organisaties bij aan een optimaal sportklimaat op Olympos.

Belangenbehartiging studentensporter

  • Ook de Sportraad Utrecht is gevestigd op Olympos. De Sportraad behartigt de belangen van de studentensporter.