× COVID-veiligheidsvoorschriften: In lijn met de maatregelen van de nationale overheid, en om verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, zijn op Olympos speciale veiligheidsregels van toepassing. Neem kennis van de regels vóór je naar Olympos komt (lees ze hier). Ga naar deze pagina om het actuele sportaanbod te bekijken.  

Universiteit Utrecht

Sportaanbod voor studenten en medewerkers van de UU

Studenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht kunnen voordelig sporten bij Olympos! Over het gehele aanbod van Olympos geldt voor UU-studenten kortingstarief A en voor medewerkers kortingstarief B. Klik hier voor het volledige aanbod.

Regeling Bedrijfsfitness

UU-medewerkers kunnen daarnaast óók nog gebruik maken van de Regeling Bedrijfsfitness. In het kader van het Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden* van de universiteit kunnen zij 'bronnen' (zoals verlof, salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering) belastingvrij inwisselen voor sporten die onder de regeling bedrijfsfitness vallen (zie hieronder). Hiervoor geldt géén maximumbedrag. Kijk voor meer informatie over de regeling, de voorwaarden en het declaratieformulier op de site van de universiteit onder 'Arbeidsvoorwaarden' of klik hier.

* Het Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden houdt in dat een UU-medewerker een 'bron' (zoals salaris, eindejaarsuitkering etc) belastingvrij kan inzetten voor een bepaald 'doel', waaronder dus ook sporten bij Olympos die onder de regeling bedrijfsfitness vallen. Wat is het voordeel? Stel je kiest bijvoorbeeld een fitnessabonnement voor een jaar (tarief B) van € 344,10 als 'doel' en zet daar vakantiegeld of eindejaarsuitkering ad € 344,10 (= 'bron') voor in. De UU betaalt je dan netto € 344,10 en verlaagt het brutoloon met dit bedrag. Je betaalt dus minder loon/inkomstenbelasting en dat is je voordeel. De hoogte van dit voordeel is afhankelijk van de hoogte van het (bijzonder) belastingtarief en is dus afhankelijk van de hoogte van het inkomen. Bij een modaal inkomen is de hoogte van het bijzonder tarief ong. 42%. Dus bij een fitnessabonnement voor een jaar is het voordeel in dat geval (42% van € 344,10 =) € 144,52. 

Kijk hier voor een overzicht van de sporten die onder de Regeling Bedrijfsfitness vallen!

Sport, evenementen, horeca, vergaderen

Met collega’s, vrienden of uw afdeling een sportdag, clinic of ander evenement organiseren? Wilt u een brainstormsessie organiseren of een keervergaderen buiten de deur? De accommodatie van Olympos is ook te huur! 

Voor en na het sporten is het goed toeven in het Sportcafé

Neem voor meer informatie over de mogelijkheden en tarieven contact op met de coördinator Planning & Verhuur via tel. (030) 253 1667.

Sportaanbod Regeling Bedrijfsfitness UU

Hieronder vind je een overzicht van de (combi-)abonnementen en cursussen die onder de Regeling Bedrijfsfitness vallen. Klik op de items voor meer informatie over de sporten, de tarieven en de cursus- of groepslesroosters. De geldende tarieven voor UU-medewerkers zijn de prijzen die vermeld staan bij tariefcategorie B. Voor meer informatie over inschrijven bij Olympos klik hier.

Sportaanbod Regeling Bedrijfsfitness

De volgende cursus valt onder de Regeling Bedrijfsfitness:
Bel de sportdesk via
(030) 253 4471
© Olympos 2024
design by flow