Toekomst van de studentensport

Naar verwachting neemt het College van Bestuur van Universiteit Utrecht in de loop van juli 2024 een belangrijk besluit over de toekomst van Olympos. Het huidige sportcentrum is in 2028 aan vernieuwing toe en als eigenaar van grond, velden en gebouwen moet de Universiteit bepalen hoe dat het beste kan gebeuren. 
In de afgelopen tijd hebben de Sportraad Utrecht - als belangrijkste vertegenwoordiger van de studentensporters – en de directie van Olympos op diverse manieren een lans gebroken voor meer ruimte voor de studentensport. Dit thema heeft ook de aandacht van de Utrechtse politiek, zoals recent tot uiting kwam bij de zgn. Raadsinformatiebijeenkomst bij Olympos op 26 maart. Daar spraken Gemeente, Universiteit, Hogeschool en Olympos zich opnieuw uit voor het tot stand brengen van een convenant om meer samen te werken aan oplossingen voor het tekort aan zaal- en veldruimte. 


Er is veel wetenschappelijk en praktisch bewijs voor de grote waarde van sport voor het welzijn en de sociaal maatschappelijke ontwikkeling van de beoefenaars in het algemeen en studenten in het bijzonder. Dat bewijs lees je terug in de stukken van genoemde Raadsinformatiebijeenkomst (zie hieronder bij belangrijke links). Sportraadvoorzitter Niels Vreeswijk en zijn bestuurlijke collega’s van diverse verenigingen hebben samen met Olympos-directeur Cees Verhoef de feiten en cijfers goed op een rij gezet. Dat leidt tot de conclusie dat een ruimhartige investering in de toekomstige accommodatie voor de studentensport zeer aanbevelenswaardig is. In die overtuiging kijken de Sportraad en de Olympos-directie verwachtingsvol naar de aanstaande besluitvorming binnen de universiteit. Daarbij sluiten zij niet de ogen voor de complexiteit van de vraagstukken, waar de universiteit zich voor gesteld weet bij de gebiedsontwikkeling op het Utrecht Science Park. Verschillende dynamische belangen vragen om ruimte en geld en daar moet een zo evenwichtig mogelijk antwoord op worden gegeven. De DUB heeft dat onlangs in een uitgebreid artikel uiteengezet. In deze context is het des te belangrijker om de meerwaarde van sport voor studentenwelzijn vol in de schijnwerpers te zetten en nog eens te onderstrepen wat voor veel sporters vanzelfsprekend is.  

Relevante links

De waarde van studentensport

Belle de Gast

Belle de Gast

Frank Backx

Frank Backx

Niels & Marjolein

Niels & Marjolein